Офіційний курс підвищення кваліфікації

Тема тренінгу:

Формування історичної компетентності на уроках всесвітньої історії

Мета тренінгу: Ознайомити вчителів історії зі способами використання візуального наповнення підручників всесвітньої історії та використання їх для формування хронологічної, просторової, логічної, аксіологічної та інформаційно-мовленнєвої компетентностей.

Зміст тренінгу: Людина сприймає інформацію багатьма способами, але для ефективного навчання необхідним є поєднання вербальної та візуальної подачі матеріалу з його практичним використанням. Сучасний світ вимагає вміння працювати з інформацією по-різному, перетворюючи її таким чином, щоб сприйняття та розуміння відбувалися з мінімальними затратами часу. Навчити учнів ’читати’ педагогічні малюнки, а також виділяти ключові змістові одиниці тексту та встановлювати зв’язок між ними, створюючи власну візуалізацію теми, можна за умови раціонального використання методичних можливостей підручника.

Цільова аудиторія: навчальний курс розроблений для адміністрації закладів освіти, вчителів, спеціалістів психологічної служби, батьків та учнів.

Програма: Підвищення кваліфікації

Васильків Ірина - спікер - online вебінари та конференції.
Спікер:
Васильків Ірина
Старша викладачка кафедри суспільствознавчої освіти КЗ ЛОР ’ЛОІППО’, учителька історії, авторка підручників з історії
on-line
Доступно
Формування історичної компетентності на уроках всесвітньої історії - примірник сертифікату. Online вебінари та конференції.
Кількість годин в сертифікаті:

6 годин/0.2 ЄКТС - 100 грн

15 годин/0.5 ЄКТС - 200 грн

30 годин/1 ЄКТС - 350 грн

Документи від iteacher.com.ua (сертифікати, програми, тощо), як суб’єкта підвищення кваліфікації, можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації, оскільки вони повністю відповідають вимогам пункту 13 Порядку підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України №800 від 21.08.2019 р., і набув чинності 03 вересня 2019 року.
Реєстр сертифікатів. Перевірка виданих документів

Васильків Ірина - спікер - online вебінари та конференції.
Спікер:
Васильків Ірина
Старша викладачка кафедри суспільствознавчої освіти КЗ ЛОР ’ЛОІППО’, учителька історії, авторка підручників з історії
Взяти участь