Офіційний курс підвищення кваліфікації

Тема тренінгу:

Майндмеппінг як сучасний інструмент творчого вчителя

Мета тренінгу: Ознайомити учасників з сучасними інструментом- Mindmapping, показати приклади вокристання Mindmap в освітній діяльності.

Зміст тренінгу: Сучасна школа потребує нових цікавих існтурментів для розвитку ключових компетентностей, Mindmapping дозволяє надавати творчі, креативні завдання. Мозковий штурм, аналіз твору, планування проєкту, класифікація інформації - це лише маленький приклад можливих завдань для учнів.

Цільова аудиторія: навчальний курс розроблений для адміністрації закладів освіти, вчителів, спеціалістів психологічної служби, батьків та учнів.

Програма: Підвищення кваліфікації

Сокол Ірина - спікер - online вебінари та конференції.
Спікер:
Сокол Ірина
Доцент Центру інноваційних освітніх технологій Національного університету ’Львівська політехніка’, к.пед.н., доцент.
on-line
Доступно
Майндмеппінг як сучасний інструмент творчого вчителя - примірник сертифікату. Online вебінари та конференції.
Кількість годин в сертифікаті:

6 годин/0.2 ЄКТС - 100 грн

15 годин/0.5 ЄКТС - 200 грн

30 годин/1 ЄКТС - 350 грн

Документи від iteacher.com.ua (сертифікати, програми, тощо), як суб’єкта підвищення кваліфікації, можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації, оскільки вони повністю відповідають вимогам пункту 13 Порядку підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України №800 від 21.08.2019 р., і набув чинності 03 вересня 2019 року.
Реєстр сертифікатів. Перевірка виданих документів

Сокол Ірина - спікер - online вебінари та конференції.
Спікер:
Сокол Ірина
Доцент Центру інноваційних освітніх технологій Національного університету ’Львівська політехніка’, к.пед.н., доцент.
Взяти участь